Nordic Business Academy

Lederutdannelse
Kontakt oss
VI TILBYR OPPLÆRINGS – og  UTVIKLINGSPROGRAM MED SKREDDERSØM.
Vår digitale skole kan om ønskelig fremstå som bedriftens internskole for opplæring og utvikling av ledere, salg og service personell. Kursene er tilrettelagt med digital teori, praktisk trening og personlig oppfølging med egen lærer. Vi holder også fysiske kurs for ledere innen prestasjonsledelse og situasjonsbestemt ledelse.

• Faginnhold og program tilpasses de ulike ferdighetene ansatte besitter og trenger for å kunne levere optimale resultater.
• Gjør de gode enda bedre og reduserer risiko for at de slutter grunnet manglende utvikling og personlig vekst.
• Sikrer at nye ansatte får optimal opplæring slik at flere lykkes og leverer solide resultater raskere.

Våre treningsprogrammer er lagt opp med 70 % praktisk trening og 30 % teori.

Vår erfaring viser at det kun er slik ledere og ansatte får en konstant forbedring over tid.

SALGS & SERVICE PERSONELL

KLIKK HER FOR Å SE MER

LEDERGRUPPEN I BEDRIFTEN

KLIKK HER FOR Å SE MER

NBA FAGSEMINAR

Delta på et av våre fagseminarer.

Vårt dokumenterte faginnhold har blitt brukt på markeds-høyskoler og universiteter.
Pedagogoisk kunnskaps-overførsel er tilpasset de tre forskjellige måtene mennesker oppfatter og lærer. ( Visuellt – Auditivt – Kinetisk)
Vårt treningsprogram er 70% aktiv trening og 30% teori. Vi blir gjerne med deg å ringer, når dere skal booke møte, selge på telefon og /eller i forhandlinger.

SERTIFISERING

 

Nordic Business Academy tilbyr sertifisering etter bestått kurs.

 

Sertifisering i prestasjonsledelse

Prestasjonsledelse er først og fremst handlingsorientert og fokuserer på den enkeltes eller teamets prestasjonsarena. Prestasjonsledelse handler om å avklare forventninger, ha klare mål og en retning for hver enkelt medarbeider.  Her får du hjelp til å lede dine ansatte til å bedre sine prestasjoner.

INTRESSERT I ET SKREDDERSYDD UTVIKLINGSPROGRAM?

Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt.

12 + 1 =