Kay Ellingsen

Fagansvarlig

Fagansvarlig – Forfatter – Kursinstruktør – Foredragsholder

Kay Ellingsen

Med en kundemasse på 20.000 personer (2400 ledere), 1400 bedrifter er Kay Ellingsen en av de mest erfarne coacher/utviklere i Skandinavia innen omstilling. Han er forfatter av fagbøker som omhandler salg & service, samt Prestasjonsledelse med grunnleggende atferdspsykologi og kommunikasjon.

Forfatter av fagbøker innen salg, service og prestasjonsledelse (Situasjonsbestemt ledelse).

• Bestselgerens 24 ferdigheter
• Bestselgerens kommunikasjon
• Prestasjonsledelse
• 174 caser/øverlser innen Humankapital, ledelse og servicekvalitet
• Faginnhold godkjent ISO sertifisert gjennom SKANEM AS
• 3 bøker i omstilling for LO Industri (219.000 medlemmer) Bok 1 i samarbeid med advokat Arve Due Lund. Bok 2 tiltak i omstilling Kay Ellingsen. Bok 3 – Det psykososiale arbeidsmiljø i samarbeid med Mike Cechnowicz. Totalt 7 bøker.

Hypnoterapeut og NLP Master Practitioner – 4 årig utviklingsprogram med ferdighetstrening med utvikling av 1.800 personer over 5 år. Ref.; Norges Beste Rekrutterer og FAFO rapport-forskning. Sertifisert til å anvende en rekke person- og teamrollekonsepter bl.a. Management Strategies. Kay har utarbeidet atferdsanalyser innen: Realasjonsanalyse, Teamanalyse og Lederstiler. Kay arbeider i dag som fagansvarlig rådgiver/terapeut og coach med “laserfokus” på headhunting, lederutvikling, salg og servicekvalitet, hvor han har over 20 års erfaring (17 000 timer) fra forbedringsprosesser i næringslivet og er spesialist på adferdspsykologi og utvikling av mennesker.

Dokumenterer topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av Kay sine kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gasellebedrifter, hvor han er kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser. Kay har også vært faglærer på Markedshøgskolen innen relasjonsledelse og personlig salg.

Hans Petter

Business CoacH

 

Hans Petter Håtun

Hans Petter har 40 års erfaring som leder og eier av en rekke bedrifter. Hans fokus er innen HR og rekruttering, og har vært med på omstilling og utvikling for store og små bedrifter. Også etablert flere selskaper i Europa.

Hans Petter vil ha hovedansvaret for leveranse av HR tjenester og rekruttering i Nordic Business Academy. Han er sertifisert innen de fleste analyser som handler om teamutvikling, lederstiler, service ledelse, adferd og kommunikasjon. Han har særdeles gode resultater på å velge «rett person på rett plass». Har også stor forståelse/erfaring med at de forskjellige kulturer, altså humankapitalen som drivkraft, fremmer vekst og utvikling for selskaper.

.

Trond Paulsen

Business Development Manager

DIGITAL SOLUTIONS

Trond Paulsen

Trond Paulsen har igjennom 34 år opparbeidet en bred kompetanse innen Finans og IT. Han er vår spesialist innen kunstig intelligens, som våre kunder har stor nytte av å lære om.

Han hatt stillinger som direktør, salgssjef, produkt og forretningsutvikler.

De senere årene har fokuset vært på hvordan bruk av kunstig intelligens (AI) og synlighet kan hjelpe dagens små og mellomstore bedrifter til å konkurrere med store bedrifter.

Trond Paulsen har oppnådd resultater langt over forventning i sine ulike stillinger.

Tommy O. Olsen

Forretningsutvikler

DIGITAL SOLUTIONS

Tommy O. Olsen

Etter over 35 år i Dagligvarebransjen som selger, Butikksjef, Salgssjef
og Product Marketing Manager med ansvar for alle de store kjedene i
Norge, har Tommy O. Olsen en bred erfaring fra både innkjøp og
salgssiden. Han har i en årrekke arbeidet med IT avdelingen i de store
kjedene og levert en rekke ulike Digitale produkter.
Tommy ønsker nå å hjelpe små og mellomstore bedrifter med synlighet vedhjelp av Digitale løsninger og med bruk av kunstig intelligens (AI)

Han har en egen evne til å se løsninger og nye innfallsvinkler på
utfordringer som kundene måtte ha.