Ferdighetshjulet

Bestselgerens 24 ferdigheter
1. Salgsstrategi: Slik selger du effektivt

 

Hensikt: Å finne kunden kostnadseffektivt.

 • En god aktivitetsplan øker salget: Hvilke aktiviteter innebærer jobben din?
 • Fokusprodukter & prisfastsettelse: De produktene du fokuserer mest på selger du mest av. Finn ut hvordan.
 • Salgsplan: Hensikten er å velge ut de rette kundene.
 • Lag din personlige salgsstrategi.

   

  2. VAK-modellen: Spill på ulike sansepreferanser

  Hensikt: At du raskt og effektivt kan kommunisere med dine ulike kunder på deres premisser.

  • VAK-testen: En hjelp til å kartlegge din sansepreferanse.
  • Oppskrift på å bruke ordene effektivt.
  • Hvordan ulike mennesker oppfatter kommunikasjon.
  3. OILA-post: Få oppmerksomhet

  Hensikt: Å selge dine produkter ved å gripe kundens oppmerksomhet, få frem interesse, vekke kundens kjøpslyst og til slutt; få kunden til å aksjonere slik du ønsker.

  • Oppmerksomhet: Hvordan gripe kundens oppmerksomhet?
  • Alternativmetoden
  • En guide for å utforme effektive salgsbrev.
  4. Profesjonell møtebooking: Få økt antall møteavtaler

  Hensikt: Vi skal øke antall møteavtaler ved hjelp av noen gode metoder for å avtale konkrete tidspunkt og sted med kunden.

  • En mal for møtebooking.
  • Vanlige innvendinger i bookingsamtalen.
  • Telefonsvareren: Noen effektive teknikker.
  5. Skape kontakt

  Hensikt: Å vekke oppmerksomhet og interesse samtidig som du bygger tillit. Kontakt er det som skaper forbindelse og en tilstand av trygghet. I relasjonssalg skal du alltid styrke denne forbindelsen slik at kunden kommer tilbake.

  • Kontakt gir salg.
  • Hvordan skape et godt førsteinntrykk.
  • Bordplasseringen avgjør kommunikasjonen.
  6. Møteledelse

  Hensikt: Her skal vi få kunden til å åpne seg, fortelle om sine behov og dermed komme et steg videre i salgsprosessen.

  • 5 steg til å organisere, styre og lede møtet riktig.
  • Oppskriften til en vellykka samtale.
  • Omvisning i bedriften: Gi kunden en god opplevelse under besøket hos ditt firma.
  7. Kartlegge kundens behov

  Hensikt: Vi skal klargjøre situasjonen og å komme til felles enighet om utfordringen. Målet er å lytte godt og kartlegge, slik at vi gir nøyaktig det kunden vil ha. På den måten tilfredsstiller vi kunden maks.

  • Hvordan gi kunden det kunden har behov for, og hvordan utvikle kundens behov riktig.
  • Kundens 3 smertepunkter: Slik takler du dem.
  • Selgerens ulike roller og 6 vanlige feil selgere gjør.
  • 4 ulike samtalestrategier du bør trene inn.
  8. Spørre- og intervjuteknikker

  Hensikt: Vi viser deg noen metoder for å styre oppmerksomheten mot dine produkter og/eller tjenester. Målet er å stille avslørende spørsmål på en pålitelig og naturlig måte.

  • Retningslinjer for bruk av spørsmål.
  • 12 effektive spørsmålstyper: Fra lukkede til åpne og undersøkende til ledende.
  • Lag deg et spørsmålsbibliotek.
  9. Argumentasjonsteknikk

  Hensikt: Vi skal overbevise kunden om at din løsning, er den beste.

  • Noen teknikker for å argumentere.
  • Hvordan argumentere til de ulike kundetypene.
  • Slik lager du en salgsprofil – og tilpasser argumenter til kundens situasjon og kjøpemønster.
  10. Presentasjon av produktet

  Hensikt: Vi skal få kunden til å ta eierskap til produktet – og like det. Du skal vise kunden at ditt produkt tilfredsstiller hans/hennes ønsker, krav og behov.

  • Fasene i en god salgspresentasjon.
  • Slik presenterer du som Steve Jobs.
  • PAL-metoden og SPIN-teknikken.
  11. Pris og rabatt

  Hensikt: Hvordan diskutere pris og rabatt – og når? Det er her vi skal oppnå størst mulig fortjenestemargin. Hvordan gi rabatter som lønner seg?

  • Hvordan diskutere pris med de ulike kundetypene.
  • Ting du bør tenke på når du skal gi/svare på rabattspørsmål.
  • Hvordan gjøre en høyere pris til konkurransefordelen din.
  12. Håndtere innvendinger

  Hensikt: Formålet her er å forankre beslutningen om kjøp. Å skille mellom ekte og falske innvendinger samt kurere kundens bekymringer.

  • Noen vanlige innvendinger og hvordan du skal møte dem.
  • Det er fire årsaker til innvendinger.
  • 5 klassiske feil du bør unngå.
  13. Kjøpssignaler

  Hensikt: Vi skal tilrettelegge for kjøp ved å innfri kundens forventninger. Kjøpssignalene blir gjentatte og tydeligere for deg enn før.

  • Hvordan utforske kundens kjøpssignaler.
  • Noen teknikker for å fremkalle kjøpssignalene.
  14. Kjøpsprosessen

  Hensikt: I denne kursmodulen skal vi snakke om å føre kunden til kjøpet. Vi må forstå kjøpsprosessen til kunden og hvordan vi skal guide de gjennom og forbi ulike hindre.

  • En gjennomgang av kundens beslutningsprosess.
  • Faktorer som påvirker kundens innhenting av informasjon.
  • Selgerens 4 vanligste hindre fra forespørsel til salg.
  15. Utforme tilbud

  Hensikt: Vi skal i Ferdighet 15 bli bedre på å utforme et tilbud som gjør at kunden bare må kjøpe av deg. Når kunden slår til på tilbudet ditt, så vet du at det du utformet er godt nok tilbud.

  • Innkjøpskriteriene til en innkjøpssjef: Pass på at du imøtekommer disse.
  • Hvordan bygge og strukturere tilbudet.
  • Forslag til fremdriftsplan.
  16. Stressmestring

  Hensikt: Vi skal håndtere både kundens og ditt eget negative stress. Kunnskap om stress og stressreaksjoner samt kompetanse i stressmestring.

  • Ulike måter stress påvirker salget på.
  • En enkel og genial øvelse for å håndtere stress.
  • Hvordan bestselgeren konstruktivt løser utfordringer.
  17: Lukke salget

  Hensikt: Vi skal i dette kurset se på hvordan vi får ordren, slik at du og ditt firma tjener penger.

  • De 2 hovedmetodene for å avslutte et salg.
  • Flere indirekte og direkte teknikker du bør kunne.
  • Behovsanalyse: Finn ut hva kundens egne behov er.
  18. Unngå utsettelser

  Hensikt: Teknikker for å lukke salget raskest mulig slik at likviditeten blir god. Et nøkkelord; Beslutningsdyktighet.

  • De fire blindgatene: Argumentasjons- fella, Ikke-perfekt fella, Prøvepakningsfella og Avsporingsfella
  • Teknikker for økt beslutningsdyktighet.
  19. Emosjonell intelligens (EQ)

  Hensikt: Trening av din emosjonelle intelligens. Å være tilstrekkelig sensitiv for kundens signaler samtidig som du håndterer avvisning.

  • Omdefineringsverktøyet.
  • To grunner til at selgere nøler og hvordan seire over det.
  • Slik kan du velge dine følelser og dermed påvirke dine prestasjoner.
  20. Forhandlingsteknikker

  Hensikt: Å gjøre kunden fornøyd til minst mulig kostnad. Evne til interesseavveining og tilpasning til kundens atferd.

  • Kontraktsforhandlinger
  • Grunnregler for forhandlingsteknikk
  • Forhandlingsrommet
  21. Servicekvalitet

  Hensikt: Teknikker for genuint å gjøre kunden fornøyd, slik at han/hun kjøper – kjøper igjen og anbefaler deg videre til andre. Metoder for at kunden kommer tilbake.

  • Relasjonsferdigheter
  • Hva er en dyktig serviceperson
  • 5 gode spørsmål du bør stille kunden din
  22. Påfølgende salg

  Hensikt: Fokuset er å øke kundens lyst til å kjøpe mer av deg – enten der og da eller at han/hun kommer igjen. Du tjener mer for mindre arbeidsinnsats.

  • Flere metoder for påfølgende salg
  • Tips for å finne mersalgs- og kryssalgsmuligheter.
  • Seks strategier for å øke omsetningen
  23. Kundepleie

  Hensikt: Vi skal sikre at kunden er fornøyd med kjøpet og kommer tilbake for service og påfølgende kjøp. Kunden kommer tilbake og spør etter deg.

  • Sjekkliste for kundeoppfølging
  • Oppsummering av kundemøte
  • Profilbetegnelser
  24. Klagehåndtering
  Hensikt: Få kunden til å oppleve hele klageprosessen som god. Målet er at misfornøyde kunder klager til deg, i stedet for til venner og bekjente. Da kan dere sammen finne en løsning dere begge kan leve med.
  • 5 trinn for å håndtere skuffede kunder
  • Slik går du frem for å blidgjøre din illsinte kunde
  • Alternativmetoden