UTVIKLING FOR

 Mellomledere & Toppledere

Kvalitet i alle ledd genererer vekst!

PRESTASJONSLEDELSE

SITUASJONSBESTEMT LEDELSE

(Vi har også digitalt kurs i sammenheng med programmet på Situajsonsbestemt Ledelse.)

Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne bør ta ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som salgssjef eller leder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Medarbeiderens kompetanse er den desidert viktigste enkeltfaktoren i teorien om situasjonsbestemt ledelse. Det er vurderingen av kompetanse som danner utgangspunktet for valg av lederstil. Evne: Kunnskap, erfaring og ferdigheter. Vilje: Motivasjon, engasjement og forpliktelse til å utføre en oppgave. 

Jeg ønsker invitasjon til lederseminar

7 + 9 =