UTVIKLING FOR

SALG OG SERVICE PERSONELL

KVALITET I ALLE LEDD SKAPER VEKST!

Del 1: Salg og Service kvalitet

Salg og Service kvalitet

Del 2: Atferdsmønster & Kommunikasjon

Kurset er delt opp i 6 salgsfaser og 24 ferdigheter, se Ferdighetshjulet ved å trykke på program knappen ovenenfor.

Salgsfasene følger etter hverandre i tid. En og samme ferdighet kan du trenge i flere av salgsfasene. Ferdighetshjulet er en modell som hjelper deg til å forstå salgsprosessen. Bruk den til å holde oversikt over hvor kunden er til enhver tid og som hjelp til hvilke ferdigheter du skal bruke.

Modellen gir deg en effektiv fremdrift. Hver fase i salgsprosessen har et veldefinert mål. Salgsfasene er kartet du orienterer deg etter. Strategien er kompasset som tar ut retningen. Du korrigerer avvik med kundetilfredshet og egenevaluering. Ferdighetene er roret som du justerer kursen med for nå dine mål. Din motivasjon holder farten oppe.


Hvert tema omtales med overskriftene
HVAHVEMHVORDAN og HVORFOR.

HVA – Her vil du få en oversikt over temaet med definisjoner slik at det er lett å se hva som omtales.

HVEM – Her belyses hvem stoffet gjelder og i hvilken sammenheng temaet står.

HVORDAN – Her finner du trinnvise fremgangsmåter for å få kunnskapen omgjort til ferdighet på en trygg og god måte.

HVORFOR – Her omtales mer detaljerte spørsmål, utfyllende fakta og forsknings- resultater som kvalitetssikrer og setter stoffet inn i den meningsbærende sammenheng det hører hjemme. 

I dette kurset viser vi deg hvordan du best kommuniserer med dine ulike kunder. 

Vi deler kundene inn i fire kategorier som har hver sin atferdsstil; rødgulgrønn og blå

Atferdsstilen bestemmer innkjøpsstilen. Innkjøpsstilen avgjør hvordan du best kommuniserer med den enkelte kunde gjennom de seks salgsfasene. 

Dette programmet er for deg som er viderekommende i salg og service og som vil forstå kundens atferdsmønster.

KURSET HAR 2 DELER

Del 1: Her får du råd om hvordan du skal håndtere salgsprosessen og bruke de 24 ferdighetene på kunder med ulik atferdsstil. 

Del 2: Her omtales generelle tankemønstre. Disse mønstrene er også inndelt i henhold til de fire atferdsstilene rød, gul, grønn og blå