Bibliotek

Caser og øvelser innen ledelse, kommunikasjon, salg, HMS og rekrutering.

Alle våre kunder og elever får tilgang til vårt elektroniske bibliotek

Vårt elektroniske bibliotek er fullstappet med spennende og lærerike øvelser

Se 5 farge kateogrier. (Klikk på + for å se innholdsfortegnelse.)

Du får, enten du er leder av ansatte eller er selvleder innen salg- og service, en startpakke med øvelser som er delt inn i fem kategorier for situasjonsbestemt salg: Ansettelsesverktøy, salgsverktøy, kommunikasjonsverktøy, HMS- verktøy og ledelsesverktøy. Bibloteket inneholder nyttige tester for å bevisstgjøre og trene ferdigheter.

Ledelse

5 A. Ledelsesverktøy om lederroller
1. Lederrollens ansvar
2. Lederens atferd
3. Regulering av nærhet og avstand
4. Forbedringsbehov
5. Motivasjonsfaktorer
6. Beslutningsevne
7. Sett opp en målstyringstavle
8. Led med klokskap
9. Blanchards fire lederstiler
10. Vurder medarbeidernes utviklingsnivå
11. Velg din lederstil
12. Handlingsplan for utvikling av medarbeideren. F1 Lederøvelse
13. Personlig handlingsplan. F 1. Lederøvelse
14. Lær kontinuerlig
15. Lag et team av din gruppe. F1 Lederøvelse
16. Lederøvelse. F1 Klargjør dine synspunkter
17. Tilstandsstyring. F 4. Individuell øvelse.
18. Hvordan ser du på jobben som selger? F 4. Individuell øvelse
19. Kjenn medarbeiderne dine
20. Kartlegg din SEON
21. Sørg for et godt klima i firmaet ditt
22. Kartlegg din avdelings ressurser
23. Emosjonell kompetanse. F 19. Ledelsesøvelse
24. Tilrettelegg for kundeservice
25. Vær en av gutta for en dag
26. Balanser mellom konkurranse og omsorg
27. Vis omsorg for dine medarbeidere
28. Lag en plan for oppfølging av hver enkelt medarbeider
29. Observatørskjema
30. Tilbakemeldingsskjema for forberedelse

5 A Ledelsesverktøy. Gruppeoppgaver 
1. Sørg for tydelige kommunikasjonsregler
2. Bygg opp en servicekultur
3. Kjøreregler for klagebehandling
4. Kjenn klageprosedyrene i firmaet ditt
5. Håndter konflikter

Kommunikasjon

1. Guide for ”å lese” mennesker
2. Målsetningsmodellen
3. Observasjon av salgs- og servicepersonell
4. Hvordan tenker du?
5. VAK-test 1
6. VAK-test 2
7. Trening i VAK-modellen
8. Trening i å gjenkjenne øyebevegelser
9. Du kan bli bedre til å kommunisere
10. Skifte av synsvinkel
11. Signaturøvelse
12. Øvelse i å skille mellom sansebaserte observasjoner og projeksjoner/tolkninger
13. Spørreord
14. Operasjonelle strategier
15. Spørsmålsbiblioteket
16. Slik endrer du ditt hemmende språk
17. Powerpoint i praksis
18. Endre dine følelser
19. Forankring av en god følelse
20. Bruk din indre stemme til å endre dine følelser
21. Kvitt deg med negative følelser
22. Bli venn med avvisning
23. Ditt indre tankespill
24. Tidslinja
25. Posisjonsskifte
26. Valg av atferdsmønster
27. Hvordan oppnår du flest mulige personlige fordeler?
28. Åpne din lukkede hjerne
29. Metaprogrammer om oppfattelse
30. Metaprogrammer om interesse
31. Trening i å kalibrere
32. Matching av kroppsspråk
33. Trening i å matche/mismatche
34. Er du en dyktig serviceperson?
35. Anerkjennelse
36. Gi en kompliment
37. Loci-metoden
38. Pacing og leading

Salgsverktøy

1. Nøkkelaktiviteter
2. Den store motivasjonskalkulatoren
3. Kartlegg kundens atferdsstil
4. Praktisk atferdsplanlegging
5. Evaluer din evne til å øke salget gjennom atferdstilpasning
6. Evaluering av din evne til å identifiser kunder atferdsstil
7. Evaluering. Salgsstrategier for å tilpasse deg til kunden
8. Evaluering. Øve deg på tilpasning i individuelt salg
9. Evaluering. Øve deg på tilpasning brev og gruppesalg
10. Skjema for strategisk planlegging av atferdsstil
11. Handlingsplan for salg
12. Pipelinekalkulator
13. SWOT-analyse av egen virksomhet og konkurrentene
14. Avtalebok
15. Prospektliste
16. Planer
17. Salg til grupper
18. Deltakerliste for gruppepresentasjon
19. Presentasjonsstrategi for gruppe
20. Håndtere innvendinger
21. Håndtere innvendinger ved å støtte behov
22. Håndtere innvendinger ved å indentifisere behovet bak innvendingen
23. Selgeres behandling av innvendinger
24. Salgsbrev
25. Ferdighetsøvelse i å skrive salgsbrev
26. Din evne til å håndtere belastninger
27. Din evne til å lukke salget
28. Hvordan bli en bedre serviceyter?
29. Kartlegging av kundeopplevelse
30. Sjekkliste for anbud
31. Omsetningskalkulatoren
32. Sjekkliste for oppfølging
33. Kundekartotek
34. Øvelse. Bruk det du har lært
35. Lytt aktivt.

HMS-verktøy

1. Medarbeiderundersøkelse. Organisasjonens indre klima.
2. Medarbeiderundersøkelse. Behov for forbedringer
3. Medarbeiderundersøkelse. Motivasjonsundersøkelse
4. Medarbeiderundersøkelse. Vurdering av ledere
5. Evaluering av deg selv som leder
6. Personalsaker
7. Det lille øyeblikks avspenning
8. Mobbing

Rekruttering

4 A til deg som ansetter
1. Ansettelse og rekruttering
2. Bestselgeren er genial
3. Testing lønner seg
4. Bruk hele hjernen
5. Profilanalyse for å måle tenkestil
6. Et intervju krever gode og planlagte spørsmål
7. Det kommuniserende møtet
8. Generelle råd for intervju av jobbsøkere
9. Gode spørsmål for å kartlegge kandidatenes egenskaper
10. Observasjonsskjema for intervju