Våre kurs

Ledelse og salg og servcepersonell kurs
Kontakt oss

Våre treningsprogrammer er lagt opp med 70 % praktisk trening og 30 % teori.

Vår erfaring viser at det kun er slik ledere og ansatte får en konstant forbedring over tid.

SALGS & SERVICE PERSONELL

KLIKK HER FOR Å SE MER

LEDERGRUPPEN I BEDRIFTEN

KLIKK HER FOR Å SE MER

ELEKTRONISK BIBLIOTEK

KLIKK HER FOR Å SE MER

NBA FAGSEMINAR

Delta på et av våre fagseminarer.